Kỹ năng tư vấn pháp luật

Phân tích kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn bản, minh họa bằng các tình huống thực tiễn

Phân tích kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn bản, minh họa bằng các tình huống thực tiễn

Khi cuộc sống ngày càng được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển thì lại càng có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh. Con người có nhu cầu nhất định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi họ không thể tự bảo vệ hoặc chưa có cách nhìn …

Phân tích kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn bản, minh họa bằng các tình huống thực tiễn Read More »

Phân tích khái niệm và đặc điểm của tư vấn pháp luật bằng lời nói

Phân tích khái niệm và đặc điểm của tư vấn pháp luật bằng lời nói

       Với đà phát triển như vũ bão của kinh tế, xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật, ngày càng có nhiều người có vướng mắc, có nhu cầu được hỗ trợ, tư vấn về vấn đề pháp lý với mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản …

Phân tích khái niệm và đặc điểm của tư vấn pháp luật bằng lời nói Read More »

Phân tích vai trò của các kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật

Phân tích vai trò của các kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật

      Xã hội ngày càng phát triển không ngừng nghỉ kéo theo đó là sự phát triển của rất nhiều lĩnh vực trong đời sống con người – mà cùng với sự phát triển của xã hội, chúng ta không thể thống kê đến sự phát triển của hệ thống pháp luật nước …

Phân tích vai trò của các kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật Read More »

Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa hoạt động tư vấn pháp luật và hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa hoạt động tư vấn pháp luật và hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

      Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản …

Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa hoạt động tư vấn pháp luật và hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Read More »

Kỹ năng tư vấn pháp luật là kỹ năng hỗn hợp bao gồm cả kỹ năng cứng, kỹ năng mềm

Kỹ năng tư vấn pháp luật là kỹ năng hỗn hợp bao gồm cả kỹ năng cứng, kỹ năng mềm

       Tư vấn pháp luật là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử đúng pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lí nhằm giúp khách hàng thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Để thực hiện được hoạt động tư vấn pháp luật thì cần có …

Kỹ năng tư vấn pháp luật là kỹ năng hỗn hợp bao gồm cả kỹ năng cứng, kỹ năng mềm Read More »

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng lời nói

Nêu những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng lời nói

Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau. Tư vấn pháp luật bằng lời nói là một trong những hình thức tư vấn pháp luật. Tư vấn pháp …

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng lời nói Read More »

Scroll to Top