Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

0
27

     Nhờ luật sư tư vấn và giải đáp giúp tôi như sau: Tôi nghỉ việc ở công ty vào tháng 2/2018 vừa rồi. Hiện tại tôi đã nộp hồ sơ xin rút bảo hiểm một lần và đang chờ được giải quyết. Vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính mức hưởng xác định như thế nào, có phải mức bình quân tất cả các năm tôi đã đóng không? Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2009 đến nay.

Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014


bình quân tiền lương tháng
              bình quân tiền lương tháng

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

     Căn cứ Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

bình quân tiền lương tháng
                  bình quân tiền lương tháng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn theo các trường hợp như sau: 

+ Nếu bạn  có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

+ Nếu bạn  thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi hưởng trợ cấp một lần (vì bạn tham gia bảo hiểm xã hội năm 2003)

+ Nếu bạn vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi hưởng trợ cấp một lần.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Ký hợp đồng lao động 2 lần theo nguyện vọng của người lao động

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện