Trang chủ Biểu mẫu

Biểu mẫu

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN,...

0
Số Hồ sơ: ………………………                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 600a                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT,...
Bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn...

0
Mẫu số 14-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội .............................................. Tên tôi...
Bảo hiểm xã hội

13-HSB: Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT,...

0
Mẫu số 13-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN  Người ủy quyền:Họ...
Bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội- tổng đài tư vấn...

0
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Mẫu số 05/SBH ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố…………. Tên tôi là:…………………………………………………………. Giới tính:........................ Ngày,...
Bảo hiểm xã hội

Tờ khai thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm – tổng đài tư...

0
Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------TỜ...
Bảo hiểm thất nghiệp

Phiếu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

0
Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Bảo hiểm xã hội

Tờ khai đăng ký tham gia BHXH- tổng đài tư vấn 19006184

0
Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------TỜ...
Call Now Button<b>GỌI HOTLINE NGAY!</b>