AI BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

0
35

Hỏi: Xin hỏi luật sư, tôi vừa đủ 18 tuổi, tôi đang vừa vào làm việc tại công ty tư nhân làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì tôi có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?  Nếu tôi phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi phải đóng như thế nào? Công ty của tôi có phải hỗ trợ tôi đóng một phần bảo hiểm thất nghiệp không? Hay tôi phải đóng toàn bộ số tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp


Cơ sở pháp lý:

Luật Việc làm năm 2013


Ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn tổng đài tư vấn cho bạn như sau:

1. Theo pháp luật hiện hành, thì đã kí hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật hiện hành gồm:

   Thứ nhất, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

     – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

     – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

     – Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

     Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

     Người lao động giao kết và đang thực hiện một trong các loại hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nêu trên nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

     – Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

     Thứ hai, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm thì người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm.

Ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

  1. Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

     Khoản 2, Điều 58 Luật Việc làm 2013 quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: Người lao động đóng bảo  hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

     Bạn phải đóng 1% tiền lương tháng, công ty phải đóng 1% tiền lương tháng của bạn đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ lương tháng mà bạn đang tham gia  theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật việc làm.

“1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

b) Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

c) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.”

    Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi ai bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết tham khảo:

XỬ LÝ VI PHẠM GIAN LẬN ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2018

THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2018