XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH DO LẤN CHIẾM ĐẤT – TỔNG ĐÀI 1900 6184

0
9

Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi có 1 mảnh đất được ông bà để lại đã xây nhà và ở từ trước năm 1993. Trước đây diện tích đo đạc chỉ đo bằng sào, tuy nhiên trong quá trình ở thì tôi đã dọn dẹp 1 lùm cây và mở rộng thêm 50m2. Nay tôi lên UBND xã để hỏi và xin cấp sổ đỏ luôn diện tích này thì ban địa chính xã có liên hệ lên huyện và về đo đạc lại đất vườn nhà tôi để lập biên bản xử phạt. Cho tôi hỏi việc làm trên có đúng không?


Xử phạt hành chính do lấn chiếm đất


Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013
  • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
  • Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Xử phạt hành chính do lấn chiếm đất. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

  1. Xử phạt hành chính do lấn chiếm đất

     Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

     Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 thì hành vi lấn chiếm đất được xem là một trong mười hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, đối với trường hợp của gia đình bạn khi có hành vi lấn chiếm đất, là vi phạm luật đất đai.

     Căn cứ vào khoản 3 điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở”.

xử phạt do lấn, chiếm đất
           Xử phạt hành chính do lấn chiếm đất Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184
  1. Công nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất tăng thêm

     Tuy nhiên, trường hợp của gia đình bạn đối với diện tích đất lấn chiếm này là do việc thực hiện đo đạc bằng sào không chính xác nên bạn có thể căn cứ vào khoản 20 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP để xin được công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó như sau:

     Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

     Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

     + Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

     + Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 01/2017;

     Như vậy, trường hợp của bạn vẫn có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu diện tích đất tăng thêm đó của bạn sẽ được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp diện tích đất vượt quá không có tranh chấp và bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề xử phạt hành chính do lấn chiếm đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.

Bài viết tham khảo: