Tái phạm trong tội đánh bạc – Tổng đài tư vấn pháp luật 19006184

0
13

Hỏi:

Xin chào luật sư, tháng 4 năm 2016 tôi có bị kết án về tội đánh bạc và bị tòa tuyên án 5 năm tù, sau đó đến tháng 6 năm 2018 tôi bị tuyên bố về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ ” trong công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương thì luật sư cho tôi hỏi xem tôi có có bị xem là tái phạm không. Căn cứ pháp luật nào ?

Tái phạm trong tội đánh bạc


Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017- Tổng đài tư vấn 19006184


Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm
Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi, về vấn đề tái phạm và tái phạm nguy hiểm trong tội đánh bạc chúng tôi xin trả lời câu hỏi  của bạn như sau:

1. Tái phạm trong quy định của luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tái phạm và tái phạm nguy hiểm tại điều 53 như sau:

“1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.”

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định điều kiện để cho là tái phạm như sau:

Thứ nhất, để có được coi là tái phạm trước hết người đó đã bị kết án. “Đã bị kết án” là đã bị Tòa án tuyên bố phạm tội và áp dụng hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định, bất kể đó là hình phạt gì, không bao hàm trường hợp được miễn hình phạt và thời điểm được tính tái phạm khi bản án có hiệu lực pháp luật, tức là, một người phạm tội mới sau khi lần phạm tội trước bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, người bị kết án và bản án đã kết án đối với họ chưa được xóa án tích. Việc xem xét một người bị kết án đã được xóa án tích hay chưa cần dựa vào quy định về xóa án tích do Bộ luật Hình sự tại Điều 69 BLHS năm 2015.

Thứ ba, lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Dấu hiệu này đòi hỏi tội sau mà người phạm tội thực hiện phải là tội do cố ý (không phân biệt tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng, tội đặt biệt nghiêm trọng) hoặc tội do vô ý nhưng chỉ đối với tội rất nghiêm trọng, tội đặt biệt nghiêm trọng. Nếu tội sau mà người phạm tội thực hiện thuộc tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng do vô ý thì người phạm tội không bị tái phạm.

Tái phạm trong tội đánh bạc
Tái phạm trong tội đánh bạc

2. Tư vấn về trường hợp tái phạm? 

Trong trường hợp của bạn nếu bạn đã bị tòa tuyên tội đánh bạc với hình phạt tù là năm năm. Chứng tỏ trường hợp của bạn đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên của tái phạm là bạn đã bị kết án là bạn đã bị tòa án tuyên bố phạm tội đánh bạc và bị áp dụng hình phạt tù là năm năm.

Thứ hai trong trường hợp phạm tội đánh bạc của bạn trước đây do bạn không nêu rõ bạn đã được xóa án tích hay chưa. Nếu bạn đã được xóa án tích thì hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ ” trong công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương của bạn không phải là tái phạm. Còn nếu bạn chưa được xóa án tích về tội đánh bạc trước đây bên cạnh đó bạn thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ với lỗi cố ý thì hành vi của bạn là tái phạm.

Như vậy, theo quy định của bộ luật hình sự 2015 trường hợp của bạn có thể là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm tùy thuộc vào tội đánh bạc trước đây bạn đã được xóa án tích hay chưa.

    Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi tái phạm. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.