Điều kiện để được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9/2018

0
38

     Chào quý công ty, Tôi muốn hỏi dịp Quốc khánh 2/9 năm nay những người phạm tội có được đặc xá không? Phải làm thế nào để được đặc xá?

Điều kiện để được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9


Cơ sở pháp lý:

Luật đặc xá năm 2007


dieu-kien-de-duoc-dac-xa-dip-quoc-khanh-2-9-2018
                    đặc xá dịp Quốc khánh

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề đặc xá dịp Quốc khánh của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như  sau:

     Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Đây là một chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án được tái hòa nhập cộng đồng để lao động trở thành một công dân tốt.

  Đối tượng được đề nghị áp dụng biện pháp đặc xá bao gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù. Và việc đặc xá thường diễn ra vào ngày lễ lớn của đất nước và Quốc khánh 2/9 là một dịp điển hình.

     Theo quy định tại Điều 10 Luật Đặc xá 2007, người bị kết án phạt tù phải đủ điều kiện để được đề nghị đặc xá bao gồm:

  • Chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  • Đã chấp hành hình phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù; ít nhất là mười bốn năm đối với hình phạt tù chung thân;
  • Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

     Với các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Đặc xá sau đây dù có đáp ứng đủ điều kiện Luật định cũng không áp dụng quy định cho phép đặc xá :

 + Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

 + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;

 + Trước đó đã được đặc xá;

 + Có từ hai tiền án trở lên;

 + Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.

     Để đề nghị được đặc xá, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Luật đặc xá 2007 như sau:

“Điều 14. Hồ sơ đề nghị đặc xá

1. Đơn xin đặc xá.

2. Tài liệu chứng minh về cá nhân, hoàn cảnh gia đình của người được đề nghị đặc xá.

3. Tài liệu chứng minh đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

4. Cam kết không vi phạm pháp luật, tiếp tục chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác sau khi được đặc xá.

5. Văn bản đề nghị đặc xá của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam.”

dieu-kien-de-duoc-dac-xa-dip-quoc-khanh-2-9-201888
                                           đặc xá dịp Quốc khánh

     Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và hồ sơ người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật, thông báo, niêm yết công khai danh sách người được đề nghị đặc xá tại trại giam, trại tạm giam và làm văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét.

     Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Giám thị trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và hồ sơ người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu và tương đương. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu và tương đương xét duyệt danh sách, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét. Giám thị trại tạm giam thông báo, niêm yết công khai danh sách này tại trại tạm giam.

      Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị đặc xá được lập theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và lập danh sách người đủ điều kiện và danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

    Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức thẩm định hồ sơ, danh sách do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình; lập danh sách người đủ điều kiện và danh sách người không đủ điều kiện đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Chủ tịch nước là người có thẩm quyền ra quyết định đặc xá.

      Khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu và tương đương có trách nhiệm như sau:

1. Tổ chức công bố và thực hiện Quyết định đặc xá đối với người được đặc xá;

2. Cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá;

3. Thông báo ngay bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người được đặc xá về cư trú.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chưa được xóa án tích có được hưởng án treo theo quy định của pháp luật của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN; TỔNG ĐÀI 19006184

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ MIỄN PHÍ

Nghị quyết Số: 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 66 và 106 bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện