ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ Ở TUYẾN TỈNH

0
51

     Chào luật sư, cho tôi hỏi về điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh như sau: Mẹ tôi nguyên là cán bộ chuyên trách ở xã, vì nhà tôi gần bệnh viện tỉnh hơn là bệnh viện tuyến huyện nên mẹ tôi muốn đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh, như vậy trường hợp của mẹ tôi thì phải làm sao để được đăng ký bảo hiểm y tế ở cấp tỉnh ạ, cám ơn luật sư, mong luật sư giải đáp.

Điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm y tế năm 2014

NGHỊ ĐỊNH Số: 105/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – 19006184

Thông tư Số: 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế


Điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh
Điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn1900 6184. Về vấn đề điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh:

    Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT:

“Điều 9. Đăng ký khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh; tuyến trung ương

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh  ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

a) Đối tượng thuộc diện được quản lý; bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám; chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị; Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám bệnh; chữa bệnh khác quy định tại Điều (trừ Khoản 4) và các khoản 1,2 và 4 Điều 6 Thông tư này;

b) Đối tượng thuộc diện được quản lý; bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh; thành phố được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh; chữa bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và Điều 5 Thông tư này;

c) Người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và Điều 5, các khoản 1, 2 và Điều 6 Thông tư này;

d) Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 4 và Điều Thông tư này;

đ) Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh; chữa bệnh quy định tại Khoản 9 Điều 5; Khoản Điều 6 Thông tư này.”

Điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh
Điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh

    Theo đó trong trường hợp này mẹ bạn không thuộc 1 trong các đối tượng theo quy định ở trên thì sẽ không thể đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh được rồi bạn nhé. Để đăng ký khám chữa bệnh ở tuyến Tỉnh thì bắt buộc mẹ bạn phải thuộc 1 trong các đối tượng liệt kê ở trên. Và nếu không thuộc các đối tượng nêu trên thì thông thường sẽ được đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến huyện. Bên cạnh việc mong muốn đăng ký ở tuyến tỉnh để đáp ứng được việc điều trị bệnh thì bạn có thể cân nhắc việc xin giấy chuyển tuyến khi đi khám chữa bệnh ở tuyến trên, bởi vì khi đi khám chữa bệnh trái tuyến mà lại có giấy chuyển tuyến thì được xác định là khám đúng tuyến và hưởng 100% chí phí khám chữa bệnh với mức ban đầu.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

ĐỐI TƯỢNG VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

THÔNG TUYẾN HUYỆN ĐỐI VỚI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018

BẢO HIỂM Y TẾ TRÁI TUYẾN ĐƯỢC HƯỞNG MỨC TRỢ CẤP BAO NHIÊU?