ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA Ở HÀ NỘI- TƯ VẤN 1900 6184

0
135

     Hỏi: Thưa luật sư, tôi sinh sống tại Hà Nội, tôi có một mảnh đất 80m2 đất ở và muốn tách thửa để chia cho 2 đứa con của tôi, thì trường hợp của tôi có được tách thửa hay không? Xin cảm ơn luật sự!

Điều kiện tách thửa ở Hà Nội


Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013
 • Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Hà Nội

Điều kiện tách thửa ở Hà Nội
Điều kiện tách thửa ở Hà Nội

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề điều kiện tách thửa ở Hà Nội của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện tách thửa ở Hà Nội

   Theo Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Hà Nội, điều kiện để được tách thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được như sau:

     Để tách thửa thì thửa đất phải đáp ứng được các điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

 • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
 • Có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới quy định của thành phố Hà Nội đối với các xã còn lại.

     Đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang 2m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều này.

     Như  vậy, đối với đất ở trong khu vực quận, phường, thị xã tại Hà Nội, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên và không thuộc một trong các trường hợp không được tách thửa theo các quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND.

     Nếu mảnh đất của gia đình bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và mảnh đất của gia đình bạn có diện tích 80m2, nếu chia đôi thành hai thửa cho hai người con thì diện tích mỗi thửa sau khi tách là 40m2, đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa theo quy định vừa viện dẫn ở trên.

Điều kiện tách thửa ở Hà Nội
Điều kiện tách thửa ở Hà Nội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

 2. Các trường hợp không được tách thửa.

      Theo quyết định số 20/2017/QĐ- UBND Thành phố Hà Nội, để được tách thửa, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 như sau: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên; Có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại.

     Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh.

     Trường hợp, nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không đảm bảo các điều kiện quy định tuy nhiên có thể hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách không đảm bảo các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

     Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định.

     Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng quy định 5 trường hợp không được phép tách thửa:

 • Cụ thể, thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định;
 • Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố;
 • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Và các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp, nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không đảm bảo các điều kiện quy định tuy nhiên có thể hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách không đảm bảo các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về điều kiện tách thửa ở Hà Nội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết có liên quan:

 • ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT – 19006184
 • ĐỔI SỔ ĐỎ DO CHÊNH LỆCH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT- 19006184
 • ĐỔI SỔ ĐỎ DO CHÊNH LỆCH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT- 19006184