TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN CÓ THỂ CHIA TÀI SẢN KHÔNG?

0
8

Hỏi: Xin chào luật sư!

      Tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Hai vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và có một con trai. Hiện tại hai vợ chồng tôi có một căn nhà có đăng ký hợp pháp, một số tiền dành dụm được là 1 tỷ đồng. Tôi muốn kinh doanh nhưng vợ tôi sợ rủi ro nên không đồng ý. Tôi muốn chia tài sản chung nhưng nghe hàng xóm nói trong thời kỳ hôn nhân không thể chia tài sản chung của vợ chồng vì còn phải nuôi con trai. Vậy tôi muốn hỏi: Trong thời kỳ hôn nhân có thể chia tài sản không? Nếu có thì tiến hành chia như thế nào?

Trong thời kỳ hôn nhân có thể chia tài sản không?


Căn cứ pháp lý:


Chia tài sản chung của vợ chồng
Chia tài sản chung của vợ chồng

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấnVề vấn đề trong thời kỳ hôn nhân có thể chia tài sản không của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

     Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng.

     Thứ nhất, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

     Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

     Thứ hai, tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

     Thứ ba, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

     Cho nên, trong trường hợp của bạn,  hai vợ chồng bạn có sở hữu chung một căn nhà có đăng ký hợp pháp, việc hai bạn sở hữu hợp pháp ở đây phải được thể hiện ở việc hai bạn đều đứng tên trong giấy tờ. Bên cạnh đó, số tiền 1 tỷ đồng do vợ chồng dành dụm được trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung.

chia tài sản chung của vợ chồng
Chia tài sản chung của vợ chồng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Trong thời kỳ hôn nhân có thể chia tài sản không?

     Theo quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, có thể chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cho nên, vợ chồng chị có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

     Về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

  •  Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

     Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

     Bên cạnh đó, thỏa thuận về việc chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp của bạn, căn nhà là bất động sản theo quy định của pháp luật nên văn bản thỏa thuận chia tài sản của hai bạn bắt buộc phải công chứng.

      Thỏa thuận chia tài sản chung gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Tài sản được chia cho mỗi bên;
  • Phần tài sản còn lại không chia;
  • Thời điểm có hiệu lực của việc chia;
  • Ngoài ra, bạn phải ghi rõ ngày tháng chia và có đầy đủ chữ ký của hai vợ chồng.

     Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

     Tuy nhiên, việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Vì vậy bạn có thể chia một phần tài sản chung mà không được chia hết để đảm bảo cho việc nuôi con bạn.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi trong thời kỳ hôn nhân có thể chia tài sản không của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan: