QUY ĐỊNH VỀ CẤP SỔ ĐỎ CỦA PHÁP LUẬT- TƯ VẤN 1900 6184

0
7
     Câu hỏi: Thưa luật sư! Em có câu hỏi liên quan đến quy định về cấp sổ đỏ như sau: Năm 1986, diện tích đất ở đóng thuế của gia đình em là 180m2. Đến năm 1994, diện tích đất ở của nhà em mở rộng thêm 186m2, tổng diện tích là 366m2 và đã đóng thuế hàng năm là 366m2 cho đến nay. Tuy nhiên khi được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ chỉ cấp cho 180m2. Văn phòng luật sư cho em hỏi gia đình em chỉ được cấp 180m2 sổ đỏ như vậy là đúng hay sai. Và nếu để cấp đủ thì gia đình em phải làm thủ tục như thế nào ạ? Em xin cảm ơn!!!

Quy định về cấp sổ đỏ của pháp luật


 Cơ sở pháp lý:
  • Luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai;
  • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Quy định về cấp sổ đỏ
Quy định về cấp sổ đỏ

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Vấn đề quy định về cấp sổ đỏ của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Quy định về việc cấp sổ đỏ khi diện tích thực tế nhiều hơn so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, trong đó có quy định về việc diện tích trên thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
      Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm.
Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
     Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.
Quy định về cấp sổ đỏ
Quy định về cấp sổ đỏ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Quy định về việc cấp sổ đỏ khi diện tích thực tế tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

     Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
     Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì quy định về việc cấp sổ đỏ sẽ được xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
     Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
     Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
     Theo khoản 6 Điều 23, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

     Như vậy, căn cứ vào diện tích đất tăng thêm của bạn vì lí do gì, và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và căn cứ vào yêu cầu của bạn có muốn hợp thửa đất hay không hay cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 366m2.
     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề quy định về cấp sổ đỏ của pháp luật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn về các vấn đề khác không chỉ quy định về cấp sổ đỏ.

Bài viết có liên quan:
LỆ PHÍ SANG TÊN SỔ ĐỎ – TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 19006184
SANG TÊN SỔ ĐỎ CÓ MẤT PHÍ KHÔNG? – TỔNG ĐÀI 19006184
THỦ TỤC SANG TÊN ĐỎ – TƯ VẤN 1900 6184