ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BỔ SUNG ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU

0
16

Hỏi:

     Chào luật sư e xin hỏi : bố em tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 16 năm . Và 16 năm đều là hưởng chế độ nặng nhọc độc hại (bố em đã đủ điều kiện để giảm 5 năm tuổi đời) . Năm nay bố em 58 tuổi vậy bố em có được đóng bảo hiểm xã hội bổ sung một lần để về hưu ko ạ?

Đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để hưởng lương hưu


Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định Số: 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện


     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để hưởng lương hưu của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện hưởng lương hưu 

bảo hiểm xã hội bổ sung
               bảo hiểm xã hội bổ sung

     Đối với người lao động, điều kiện được hưởng chế độ hưu trí được quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

     “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

     b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

     c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

     d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

     Như vậy, về cơ bản điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi lao động nam đủ 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian từ 15 năm trở lên thì có thể sẽ được về hưu sớm. Trường hợp này bố bạn làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại 16 năm và đã 58 tuổi nên chỉ cần đáp ứng được điều kiện đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm là đã có thể được hưởng lương hưu. Tuy nhiên bố bạn mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội được 16 năm nên để được hưởng lương hưu, bố bạn có thể đóng thêm 4 năm bảo hiểm xã hội còn thiếu bằng một trong hai cách là đóng từng tháng cho tới khi đủ 20 năm hoặc đóng bảo hiểm xã hội bổ sung một lần để đủ 20 năm và được hưởng lương hưu. Vậy điều kiện để được đóng bảo hiểm xã hội bổ sung một lần là gì?

2. Điều kiện để được đóng bảo hiểm xã hội bổ sung một lần

     Căn cứ vào Khoản 4 Điều 14 Thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

     “Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu”

     Như vậy việc đóng bảo hiểm xã hội bổ sung một lần dưới hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng với các trường hợp thời có gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa là 6 tháng. Trường hợp của bố bạn thiếu 4 năm tức 48 tháng nên không thể đóng bảo hiểm xã hội bổ sung theo phương thức bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 2, Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì:

     “Riêng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu” 

     Vậy mặc dù bố bạn không đủ điều kiện để đóng bảo hiểm xã hội bổ sung theo phương thức bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng vẫn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bổ sung theo phương thức bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn có thể hướng dẫn bố bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và lựa chọn phương thức đóng một lần cho 4 năm còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để có thể hưởng quyền lợi hưu trí.

bảo hiểm xã hội bổ sung
                                          bảo hiểm xã hội bổ sung

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để hưởng lương hưu của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184 để được giải đáp chi tiết và kịp thời.


Bài viết liên quan