THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT – 19006184

0
10

Hỏi: Thưa luật sư, tôi muốn biết về cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất. Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn.

Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất


Cơ sở pháp lý:


Thu tiền sử dụng đất
                     Thu tiền sử dụng đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1.Tiền sử dụng đất là gì

      Theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

     Như vậy, nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của người sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp trong các trường hợp:

  • Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
  • Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

     Tiền sử dụng đất được áp dụng cho các đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức kinh tế; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

     2.Thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất

     Vấn đề thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất được quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

     “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được tính bằng diện tích đất có thu tiền sử dụng đất nhân với giá đất trúng đấu giá của mục đích sử dụng đất đấu giá.

     2.Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp=Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đấtxDiện tích đất phải nộp tiền sử dụng đấtTiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)
Thu tiền sử dụng đất
                                         Thu tiền sử dụng đất

 Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

   Trong đó:

  • Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất được ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được quy định tại khoản 3 Điều 3 nghị định này
  • Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.
  • Trường hợp công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất.  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Các bài viết liên quan: