Trường hợp nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?

0
56

Luật sư làm ơn cho tôi hỏi có trường hợp nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu có thì đó là những trường hợp nào? 

Trường hợp nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?


Cơ sở pháp lý: 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư Liên tịch 16/2016/TTLT- BYT- BPQ về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư 140/2015/TT- BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ


tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự
     tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn . Về vấn đề Trường hợp nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Theo quy định tại Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đối tượng gọi nhập ngũ bao gồm: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”. Theo đó, công dân từ 18 đến 25 tuổi sẽ là đối tượng có thể được gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số điều kiện khách quan và chủ quan khiến công dân mặc dù trong độ tuổi nhập ngũ nhưng không thể thực hiện việc nhập ngũ và theo quy định của pháp luật sẽ được tạm hoãn việc nhập ngũ. Theo quy đinh tại Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015, các trường hợp được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

     Trường hợp thứ nhất: “a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;”. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư Liên tịch 16/2016/TTLT- BYT- BPQ về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thì nội dung dung khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

“a) Kiểm tra về thể lực

b) Lấy mạch, huyết áp;

c) Khám phát hiện các bệnh lý về nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa;

d) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.”

     Theo đó, Hội đồng giám định sức khỏe sẽ thực hiện việc khám sức khỏe cho công dân thuộc đối tượng gọi đi nhập ngũ theo các nội dung như trên, căn cứ vào tình trạng sức khỏe của công dân để cho điểm trên các tiêu chí và căn cứ vào số điểm chấm của từng tiêu chí để phân loại sức khỏe thành sáu loại từ loại 1 đến loại 6. Chỉ khi công dân đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thì mới có thể được tuyển quân. Điều 4, Thông tư 140/2015/TT- BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân như sau:

“a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.”

     Như vậy, chỉ những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và công dân có sức khỏe loại 3 nhưng không có tật khúc xạ về mắt, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS thì mới có thể đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân. Với những công dân không đủ sức khỏe theo quy định nêu trên thì sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

     Trường hợp thứ hai: “b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận”. Pháp luật có quy định đây là trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là để đảm bảo vấn đề cuộc sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, để được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì cần có sự xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng của gia đình.

     Trường hợp thứ ba: “c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;”

     Đây đều là những trường hợp có thân nhân là những người đã và đang góp sức cho quân đội nhân dân và công an nhân dân nên theo chính sách của ngành có thể được ưu tiên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự
     tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

     Trường hợp thứ tư: “đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật”

     Những trường hợp này là những trường hợp đã thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nên có thể được ưu tiên để tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ để thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước giao.

     Trường hợp thứ năm: “g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”. Vì thời hạn nhập ngũ, phục vụ trong quân đội khá dài (18 tháng) nên nhằm tạo điều kiện cho công dân có thể thực hiện quyền được học hành, được tiếp nhận giáo dục một cách tốt nhất, pháp luật cho phép công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian đang theo học.

     Trên đây là các trường hợp công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu công dân thuộc một trong các trường hợp trên có thể làm hồ sơ để xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại UBND xã.

   Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.