LẬP SỔ ĐỊA CHÍNH – TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006184

0
243

Hỏi: Chào luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi về việc lập sổ địa chính. Tôi xin cảm ơn.

Lập sổ địa chính


Cơ sở pháp lý:


Lập sổ địa chính
Lập sổ địa chính

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề lập sổ địa chính, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     1.Sổ địa chính là gì

     Sổ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về tình trạng và hiện trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Sổ địa chính được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó.

     Sổ địa chính là một chế độ thống kê đất đai của Nhà nước. Gồm 5 phần: đăng ký sử dụng đất, thống kê diện

tích đất đai, thống kê chất lượng đất, nhận định chất lượng đất, đánh giá về mặt kinh tế.

     Sổ địa chính được lập ra để ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

     2. Nội dung của sổ địa chính

     Nội dung của sổ địa chính được ghi nhận tại Điều 21 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính bao gồm các dữ liệu sau:

  • Dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích của thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;
  • Dữ liệu về người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất;
  • Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất;
  • Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất;
  • Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất
  • Dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.

     3. Hình thức của sổ địa chính

     Về việc lập sổ địa chính:

  • Sổ địa chính được lập ở dạng số;
  • Thẩm quyền duyệt là Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai duyệt bằng chữ ký điện tử;
  • Được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính theo mẫu số 01/ĐK ban hành theo quy định kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính này.

     Trên đây là nội dung tư vấn về những điều cần biết liên quan đến lập hồ sơ địa chính. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, nếu còn bất kì vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ đến  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184 để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn.


Các bài viết liên quan: