TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN- 19006184

0
42

Hỏi: Xin chào luật sự!

Tôi đã kết hôn được ba năm tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đang có nhiều mâu thuẫn và không thể chung sống cùng nhau được nữa. Chúng tôi đã đi đến quyết định ly hôn nhưng gặp vấn đề trong việc phân chia tài sản. Hiện tại chồng tôi là nhân viên marketing với số tiền lương là 20 triệu đồng/ tháng. Còn tôi ở nhà làm công việc nội trợ. Vậy tôi muốn hỏi tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân được tính như thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân- 19006184


Cơ sở pháp lý:


Tài sản chung của vợ chồng
Tài sản chung của vợ chồng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184. Về vấn đề tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng

     Căn cứ quy định tại Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận, cụ thể điều 29 quy định nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

a) Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

b)Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

c) Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

2. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

   Điều 59  Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định về nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn như sau:  

  • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 điều 59 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014.
  • Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:  Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;  Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
  • Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
  • Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 .

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác…

Tài sản chung của vợ chồng
                       Tài sản chung của vợ chồng

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

    Như vậy, theo quy định trên vợ chồng bạn có quyền thỏa thuận với nhau về số tài sản mà mỗi người được hưởng trong khối tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân. Khi đó tài sản sẽ được chia theo thỏa thuận. Việc chồng bạn có mức lương tháng ổn định và bạn làm công việc nội trợ trong gia đình sẽ không có sự phân biệt và đều được tính vào tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân.

     Nếu vợ chồng bạn không thỏa thuận được việc chia tài sản thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Trường hợp này Tòa án sẽ chia đôi tài sản chung của vợ chồng bạn tuy nhiên cũng dựa vào các căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 để đưa ra quyết định cuối cùng, đó là vấn đề đóng góp công sức vào để tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung đó như thế nào…

   Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan: