NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CUỘC ĐÌNH CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

0
26

     Hỏi: Tôi có một vấn đề thắc mắc như sau: Công ty tôi đang thực hiện chính sách tăng ca, giảm giờ làm. Chúng tôi không chấp nhận chính sách mà công ty đưa ra vì cảm thấy như vậy là bóc lột sức lao động của công nhân. Do đó, ngày 12/3/2018, chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ đình công để tạo áp lực về phía quản lý của công ty, mong họ sẽ giảm giờ làm xuống, đảm bảo lợi ích cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghe nói, tiến hành một cuộc đình công thì cần phải có người lãnh đạo và tổ chức chứ không phải tự phát đúng không vậy? Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về các quy định liên quan đến lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công hợp pháp. Tôi xin cảm ơn.

Người lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công cho người lao động.


Cở sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013


lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công
Lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chủ thể lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công cho người lao động  của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Đình công được pháp luật quy định chi tiết tại Điều 209 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“Điều 209. Đình công

  1. Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
  2. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật này.”

Và người tổ chức, lãnh đạo cuộc đình công được quy định tại Điều 210 Bộ luật Lao động như sau:

“Điều 210. Tổ chức và lãnh đạo đình công

  1. Ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo.
  2. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động.”

     Theo quy định trên, cuộc đình công hợp pháp được diễn ra khi có sự lãnh đạo và tổ chức của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc của công đoàn cấp trên theo đề nghị của người lao động. Một cuộc đình công tự phát mà không có tổ chức lãnh đạo thì sẽ vi phạm pháp luật. Vì qua thông tin bạn cung cấp chúng tôi vẫn chưa xác định được cơ sở nơi bạn đình công thuộc trường hợp nào nên chúng tôi sẽ chia trường hợp để bạn dễ dàng lựa chọn:

  • Trường hợp 1: Công ty nơi bạn tổ chức đình công có tổ chức công đoàn cơ sở thì cuộc đình công đó phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. Pháp luật quy định như vậy để đảm bảo rằng cuộc đình công của bạn đủ điều kiện để được tiến hành.
  • Trường hợp 2: Công ty bạn vì lý do nào đó mà không có hoặc chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì cuộc đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, bạn phải đảm bảo rằng phải có đề nghị của người lao động là điều kiện tiên quyết để tiến hành cuộc đình công hợp pháp.
     Lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Qua quy định trên, ta thấy được vai trò của Công đoàn Việt Nam tại cơ sở vô cùng quan trọng. Điều đó được thể hiện thông qua Điều 10 Hiến pháp nước Việt Nam như sau:

“Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

     Công đoàn đại diện cho người lao động và bảo vệ quyền cũng như lợi ích cho họ, đảm bảo cho họ được bình đẳng trong môi trường lao động. Do vậy, chủ thể sáng suốt và đủ điều kiện để lãnh đạo nhất phải là Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi Chủ thể lãnh đạo và tổ chức cuộc đình công cho người lao động của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Việc làm và về bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện