BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

0
19

Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông theo quy định hiện hành

Hỏi: E chào Luật sư, em có một vấn đề cần Luật sư tư vấn giúp em như sau: Tuần trước, em đi xe ô tô trên đường, lúc chuẩn bị rẽ trái thì em quên bật đèn tín hiệu nên lúc rẽ đã xảy ra va chạm với một xe máy đi đằng sau. Người đi máy đó phản ứng nhanh nên không bị thương nặng, chỉ có xe máy thì bị hư hỏng. Do là tai nạn nhẹ nên chúng em đã tự giải quyết với nhau mà không có sự can thiệp của cảnh sát giao thông và em cũng đã bồi thường cho người đó một số tiền. Nhưng vài hôm sau, thì người bị tai nạn đó liên lạc với em yêu cầu em bồi thường thêm tiền vì người đó đã bị tụ máu não do bị va đập lúc va chạm với xe của em. Vậy em có cần phải bồi thường thêm cho người bị tai nạn đó không vì chúng em đã giải quyết xong xuôi từ trước rồi. Mong luật sư tư vấn giúp em. Em cảm ơn ạ.


Cơ sở pháp lý


bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Lỗi chuyển hướng xe

Tại khoản 1 điều 15 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về chuyển hướng xe như sau:

“Điều 15. Chuyển hướng xe

1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.”

Theo đó, khi chuyển hướng xe, người điều khiển xe phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Do đó, trong trường hợp của bạn thì bạn đã có hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ khi chuyển hướng xe.

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Căn cứ vào khoản 1 điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Với quy định này, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đối chiếu trường hợp của bạn thì bạn đã có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác. Do đó, bạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông

Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6184

Tại điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định mức bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Theo đó, mức bồi thường tai nạn giao thông đối với thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm mà bạn phải chịu là:

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.
  • Thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, bạn còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với về vấn đề cầu bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết cùng chủ đề: