BỒI THƯỜNG TAI NẠN GIAO THÔNG GÂY CHẾT NGƯỜI

0
20

Hỏi: Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề muốn Luật sư tư vấn cho tôi như: tôi đi xe ô tô lấn chiếm sang làn đường bên cạnh gây tai nạn giao thông làm cho một người thanh niên bị chết. Vậy tôi phải bồi thường như thế nào?

Bồi thường tai nạn giao thông gây chết người


Cơ sở pháp lý


bồi thường tai nạn giao thông gây chết người
bồi thường tai nạn giao thông gây chết người

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bồi thường tai nạn giao thông gây chết người của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

1.Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường

Căn cứ tại khoản 1 điều điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Theo đó, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đã có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác nên căn cứ vào quy định của pháp luật bạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Tại điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thiệt hại do tính mạng bị xâm hại gồm có:

“Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Theo đó, bạn phải bồi thường như sau:

  • Chi phí hợp lý cho việc mai táng: các khoản tiền mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung.
  • Tiền cấp dưỡng cho cha, mẹ của mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.
  • Thiệt hại khác do luật quy định.
bồi thường tai nạn giao thông gây chết người
bồi thường tai nạn giao thông gây chết người

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Ngoài ra, bạn còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại mà cụ thể ở đây chính là bố mẹ của nam thanh niên đã bị mất do tai nạn giao thông bạn gây ra. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

3. Xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ theo điểm g khoản 4 và điểm c khoản 12 Điều 6 Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định :

 Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

c) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 7; Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các Điểm, Khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 1; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm a, Điểm b, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm m, Điểm n, Điểm o Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; “

Như vậy, bạn còn bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng với lỗi đi sai làn đường. Bên cạnh đó, bạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết cùng chủ đề: